ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πνευματικά δικαιώματα-προστασία δεδομένων.
Όλο το υλικό του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του xeiropoiein-deco.gr  και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας των περιεχομένων του xeiropoiein-deco.gr  χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του xeiropoiein-deco.gr  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Δεν παράγουμε κάτι, όλα τα προϊόντα τα προμηθευόμαστε με νόμιμα παραστατικά από άλλους και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την προέλευση τους. Υπεύθυνος είναι κάθε φορά ο προμηθευτής ο οποίος θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες άδειες για τα προϊόντα που πουλάει. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χρήστες παραβιάζουν πνευματική ιδιοκτησία άλλων το xeiropoiein-deco.gr  ενδέχεται να τερματίζει  και να διαγράφει πληροφορίες χρηστών. Το xeiropoiein-deco.gr  έχει το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει ή τροποποιήσει οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε πληροφορίες. Το xeiropoiein-deco.gr  έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσει πηγή πληροφοριών στους χρήστες του διαδικτύου χωρίς καμία χρέωση, πέραν των εκάστοτε ισχυόντων τελών τηλεπικοινωνίας και σύνδεσης. Το xeiropoiein-deco.gr  δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται σε κανέναν άλλον εκτός επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για συμμετοχή χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία μας. Το xeiropoiein-deco.gr  δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο xeiropoiein-deco.gr  . Το xeiropoiein-deco.gr  δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του ιστοτόπου ή και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Το xeiropoiein-deco.gr  θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Ειδικότερα μεταξύ του xeiropoiein-deco.gr και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:
Tο xeiropoiein-deco.gr δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του, δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και για την ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες του xeiropoiein-deco.gr. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το xeiropoiein-deco.gr στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, το xeiropoiein-deco.gr, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.
Tο xeiropoiein-deco.gr δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Το xeiropoiein-deco.gr θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο πελάτης απευθυνόμενος εγγράφως προς το xeiropoiein-deco.gr έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
Tο xeiropoiein-deco.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις το xeiropoiein-deco.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.
Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του xeiropoiein-deco.gr, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το xeiropoiein-deco.gr καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το xeiropoiein-deco.gr αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες .
Όλα τα στοιχεία των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.
Οι πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας Paypal.
Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet.
H PayPal διέπεται και ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας - FSA (όπως άλλωστε και όλες οι Βρετανικές τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί της Μεγάλης Βρετάνιας) και διευκολύνει με ασφάλεια την διεκπεραίωση μια συναλλαγής γνωστοποιώντας στα αντισυμβαλλόμενα μέρη μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της "πληρωμής"
σύνδεσης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, ενημερώστε μας
μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.  Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Αλλαγές γίνονται δεκτές στο κατάστημά μας ή εάν μας αποστείλετε τα προϊόντα που θέλετε να αλλάξετε, εκτός εάν πρόκειται για ειδική παραγγελία. Τα προϊόντα μας συσκευάζονται από εμάς πριν την αποστολή και έτσι ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα να είναι κάποιο από αυτά ελαττωματικό. Εάν, παρ’ όλα αυτά παραλάβετε κάποιο
Ελαττωματικό, αναλαμβάνουμε εμείς να καλύψουμε τα έξοδα αποστολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής για αλλαγές επιβαρύνουν τον πελάτη.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Προσπαθούμε καθημερινά να ανανεώνουμε τις διαθεσιμότητες των προϊόντων του  xeiropoiein-deco.gr, αλλά αυτό δεν είναι πάντα απολύτως δυνατό επειδή ταυτόχρονα δουλεύει και το φυσικό μας κατάστημά. Σε περίπτωση που παραγγείλετε  κάποιο προϊόν το οποίο στην πραγματικότητα  δεν είναι διαθέσιμο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν το έχετε πληρώσει θα σας επιστρέψουμε το ποσό ή θα το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο.  

 

Τρόποι αποστολής..

Για την εξυπηρέτησή σας, η αποστολή των παραγγελιών πραγματοποιείται συνήθως από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, Speedex και ΕΛΤΑ courier.  Οι παραδόσεις γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή  9.00 - 19.00.

Παραγγελίες αποστέλλουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Για παραγγελίες (εντός Ελλάδας) άνω των 45€ και μέχρι τα 3 κιλά βάρους (ογκομετρικού ή πραγματικού) καλύπτουμε εμείς τα έξοδα αποστολής καθώς και το κόστος της αντικαταβολής. Κάθε επιπλέον κιλό(πέρα από τα 5 πρώτα) χρεώνεται με ένα ευρώ. Ο τελικός υπολογισμός του βάρους γίνεται αφού συγκεντρωθεί η παραγγελία.

Το κόστος και τα κιλά που εμφανίζονται στο καλάθι σας είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από τα πραγματικά καθώς είναι αδύνατο το σύστημα να υπολογίσει τον όγκο του δέματος. Σε περίπτωση που το πραγματικό βάρος διαφέρει από ότι γράφει η παραγγελία επικοινωνούμε εμείς τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να σας ενημερώσουμε και να αποφασίσουμε μαζί πως θα προχωρήσουμε.

Σε περίπτωση που το δέμα είναι πολύ μεγάλο και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κούριερ μπορούμε να παραδώσουμε εμείς δωρεάν το πακέτο σας σε μεταφορική εταιρία της επιλογής σας και να πληρώσετε σε αυτούς την αξία της μεταφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση το ποσό πρέπει να προκαταβληθεί. Παραδόσεις σε μεταφορικές εταιρίες κάνουμε μία φορά την εβδομάδα.

Όλες οι παραγγελίες συσκευάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων κατά τη μεταφορά, ΔΕΝ αναλαμβάνουμε όμως τυχόν φθορές.

Ειδικά για τα προιόντα που αναφέρουν στην περιγραφή τους την ένδειξη «δεν αποστέλλεται με courier», η αποστολή γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Χρόνος παράδοσης προϊόντων:

Στις λεπτομέρειες κάθε  προϊόντος πληροφορείσθε για τον συνήθη χρόνο αποστολής κάθε προϊόντος. Σε περίπτωση που ο χρόνος αποστολής υπερβαίνει τον αναγραφόμενο στις λεπτομέρειες ή υπάρχει έλλειψη κάποιου κωδικού, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας μέχρι το απόγευμα της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι περισσότερες παραγγελίες αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1-2 ημερών εφόσον όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα και  εντός 5 ημερών για όσους κωδικούς έχουν την ένδειξη κατόπιν παραγγελίας. Στους παραπάνω χρόνους δεν υπολογίζονται οι χρόνοι μεταφοράς που είναι από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες για την Ελλάδα και έως 10 ημέρες για την Κύπρο.

Οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως: απεργίες, καθυστερήσεις μεταφορικών εταιριών, αργιών, εορτών κτλ.

Χρεώσεις Μεταφορικών για Ελλάδα

(Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)

Οι αποστολές των παραγγελιών σας γίνονται με χρέωση 2,5 ευρώ μέχρι τα 3 πρώτα κιλά βάρους (ογκομετρικού ή πραγματικού). Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση ανέρχεται σε 1 ευρώ.

Σε περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με αντικαταβολή, η υπηρεσία αυτή παρέχεται με επιβάρυνση 1,2 ευρώ.

Δεν υπάρχει ελάχιστη παραγγελία. Αλλά για παραγγελίες κάτω των 10 ευρώ η υπηρεσία της αντικαταβολής παρέχεται με επιβάρυνση 2,2 ευρώ.

Βάρος (Πραγματικό ή ογκομετρικό) Έξοδα αποστολής
1 – 3 2,5 €
3 – 4 3,5€
4 – 5 4,5€
….. +1€ κάθε επιπλέον κιλό
Υπηρεσία αντικαταβολής +1,2€

Για δυσπρόσιτες περιοχές, όπως μικρά χωριά ή μικρά νησιά, οι χρεώσεις είναι οι ίδιες όμως ο χρόνος παράδοσης είναι ίσως λίγο μεγαλύτερος.

Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Χρεώσεις Μεταφορικών για Κύπρο

(Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)

Οι παραδόσεις των παραγγελιών σας γίνονται με χρέωση 9 ευρώ μέχρι τα 3 πρώτα κιλά βάρους (ογκομετρικού ή πραγματικού).

Βάρος (Πραγματικό ή ογκομετρικό) Έξοδα αποστολής
1 - 3 8 €
3 - 5 12 €
5 - 10 19 €
10 - 20 30 €
…….. +2,00 € κάθε επιπλέον κιλό


Οι παραγγελίες θα φτάνουν σε εσάς εντός 10 εργάσιμων ημερών ενώ για τις αποστολές σε απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος αυτός μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 4 εργάσιμες ημέρες.

Για συμπληρωματικές παραγγελίες:

Εάν θέλετε να προσθέσετε επιπλέον προϊόντα σε μία παραγγελία, μπορείτε να μας αποστείλετε μία συμπληρωματική εντός μίας ημέρας. Εμείς θα τις συγκεντρώσουμε σε μία και θα τις στείλουμε μαζί ώστε να μην επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα μεταφοράς.

Φυσικά η συμπληρωματική παραγγελία μπορεί να υποβληθεί και τηλεφωνικά. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παραγγελίας και για την αποφυγή λάθους, παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό της πρώτης σας παραγγελίας στα σχόλια της συμπληρωματικής.

Αν και οι διαθεσιμότητες των προϊόντων ενημερώνονται καθημερινά, το xeiropoiein-deco.gr δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι προμηθευτές της δεν έχουν ενημερώσει έγκαιρα για έλλειψη ή κατάργηση των προϊόντων τους. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος το τμήμα πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας μέχρι το απόγευμα της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας λαμβάνετε ένα αυτοματοποιημένο e-mail που σας ενημερώνει για την επιτυχή καταχώρησή της και για το σύνολο των προϊόντων που παραγγείλατε.

Εάν δεν σας έρθει και είστε σίγουροι ότι κάνατε σωστά τα βήματα και έχετε δώσει έγκυρο e-mail, κοιτάξτε και στα ανεπιθύμητα (junk).

Όταν η παραγγελία σας παραδοθεί στην εταιρία ταχυμεταφορών θα λάβετε ένα ακόμη ενημερωτικό e-mail.


ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του xeiropoiein-deco.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το xeiropoiein-deco.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παρακαλώ διαγράψτε όλα τα στοιχεία που έχετε αποθηκευμένα στο σύστημα σας

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

 

Κάντε εγγραφή για να μαθαίνετε τα νέα μας!
Please wait

Χειρο_ποιείν HobbyLand

Go to top

Ωράριο λειτουργίας

 1. Δευτέρα:       10:00 - 18:00 
  Τρίτη:            10:00 - 18:00
  Τετάρτη:       10:00 - 18:00
  Πέμπτη:        10:00 - 18:00
  Παρασκευή: 10:00 - 18:00
  Σάββατο:      10:00 - 15:00

Please publish modules in offcanvas position.